• 41.  Xinzhong Zhu#*, Di Dong*, Zhendong Chen#, Mengjie Fang, Liwen Zhang, Jiangdian Song, Dongdong Yu, Yali Zang, Zhenyu Liu, Jingyun Shi*, Jie Tian, Radiomic signature as a diagnostic factor for histologic subtype classification of non-small cell lung cancer, European Radiology, 2018, 28(7): 2772-2778. Published: 15 February 2018. DOI: 10.1007/s00330-017-5221-1.

      ESI Highly Cited Paper
 • 42.  Lei Yang#, Di Dong*, Mengjie Fang#, Yongbei Zhu, Yali Zang, Zhenyu Liu, Hongmei Zhang, Jianming Ying, Xinming Zhao*, Jie Tian*, Can CT-based radiomics signature predict KRAS/NRAS/BRAF mutations in colorectal cancer?, European Radiology, 2018, 28(5): 2058-2067. Published: 15 January 2018. DOI: 10.1007/s00330-017-5146-8 .

      结直肠癌KRAS/NRAS/BRAF基因突变精准预测
 • 43.  Hongyu Zhou#, Haixia Mao#, Di Dong#, Mengjie Fang, Dongsheng Gu, Xueling Liu, Min Xu, Shudong Yang, Jian Zou, Ruohan Yin, Hairong Zheng*, Jie Tian*, Changjie Pan#, Xiangming Fang*, Development and external validation of radiomics approach for nuclear grading in clear cell renal cell carcinoma, Annals of Surgical Oncology, 2020, 27(10): 4057–4065. Published: 18 May 2020. DOI: 10.1245/s10434-020-08255-6.

 • 44.  Sirui Fu#, Jingwei Wei#, Jie Zhang#, Di Dong#, Jiangdian Song, Yong Li, Chongyang Duan, Shuaitong Zhang, Xiaoqun Li, Dongsheng Gu, Xudong Chen, Xiaohan Hao, Xiaofeng He, Jianfeng Yan, Zhenyu Liu, Jie Tian*, Ligong Lu*, Selection between liver resection versus transarterial chemoembolization in hepatocellular carcinoma: a multicenter study, Clinical and Translational Gastroenterology, 2019, 10(8): e00070. Published: August 2019. DOI: 10.14309/ctg.0000000000000070.

 • 45.  Lu Zhang#, Xiangjun Wu#, Jing Liu#, Bin Zhang, Xiaokai Mo, Qiuying Chen, Jin Fang, Fei Wang, Minmin Li, Zhuozhi Chen, Shuyi Liu, Luyan Chen, Jingjing You, Zhe Jin, Binghang Tang*, Di Dong*, Shuixing Zhang*, MRI-Based Deep-Learning Model for Distant Metastasis-Free Survival in Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma, Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2021, 53:167–178. First published: 09 August 2020. DOI: 10.1002/jmri.27308.

 • 46.  Qiong Li#, Yujia Liu#, Di Dong#, Xu Bai, Qingbo Huang, Aitao Guo, Huiyi Ye, Jie Tian*, Haiyi Wang*, Multiparametric MRI radiomic model for preoperative predicting WHO/ISUP nuclear grade of clear cell renal cell carcinoma, Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2020, 52(5): 1557-1566. First published: 28 May 2020. DOI: 10.1002/jmri.27182.

 • 47.  Lixin Gong#, Min Xu#, Mengjie Fang, Jian Zou, Shudong Yang, Xinyi Yu, Dandan Xu, Lijuan Zhou, Hailin Li, Bingxi He, Yan Wang, Xiangming Fang*, Di Dong*, Jie Tian*, Noninvasive prediction of high-grade prostate cancer via biparametric MRI radiomics, Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2020, 52(4): 1102-1109. First published: 25 March 2020. DOI: 10.1002/jmri.27132.

 • 48.  Zhicong Li#, Hailin Li#, Shiyu Wang#, Di Dong#, Fangfang Yin, An Chen, Siwen Wang, Guangming Zhao, Mengjie Fang, Jie Tian*, Sufang Wu*, Han Wang*, MR-based radiomics nomogram of cervical cancer in prediction of the lymph-vascular space invasion preoperatively, Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2019,49(5):1420–1426. First published: 26 October 2018. DOI: 10.1002/jmri.26531.

 • 49.  Xiaoxiao Ma#, Liwen Zhang#, Dehui Huang, Jinhao Lyu, Mengjie Fang, Jianxing Hu, Yali Zang, Dekang Zhang, Hang Shao, Lin Ma, Jie Tian*, Di Dong*, Xin Lou*, Quantitative radiomic biomarkers for discrimination between neuromyelitis optica spectrum disorder and multiple sclerosis, Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2019, 49(4): 1113-1121. First published: 08 November 2018. DOI: 10.1002/jmri.26287.

 • 50.  Yangyang Kan#, Di Dong#, Yuchen Zhang#, Wenyan Jiang, Nannan Zhao, Lu Han, Mengjie Fang, Yali Zang, Chaoen Hu, Jie Tian*, Chunming Li*, Yahong Luo*, Radiomic signature as a predictive factor for lymph node metastasis in early-stage cervical cancer, Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2019, 49(1): 304-310. First published: 13 August 2018. DOI: 10.1002/jmri.26209.

 • 51.  Yankai Meng#, Yuchen Zhang#,Di Dong#,Chunming Li#,Xiao Liang, Chongda Zhang, Lijuan Wan, Xinming Zhao, Kai Xu, Chunwu Zhou*, Jie Tian*, Hongmei Zhang*, Novel radiomic signature as a prognostic biomarker for locally advanced rectal cancer, Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2018, 48(3): 605-614. First published: 13 February 2018. DOI: 10.1002/jmri.25968.

 • 52.  Yujia Liu#, Huijian Fan#, Di Dong#, Ping Liu#, Bingxi He, Lingwei Meng, Jiaming Chen, Chunlin Chen*, Jinghe Lang*, Jie Tian*, Computed tomography-based radiomic model at node level for the prediction of normal-sized lymph node metastasis in cervical cancer, Translational Oncology, 2021, 14(8): 101113. Available online: 8 May 2021. DOI: 10.1016/j.tranon.2021.101113.

 • 53.  Lixin Gong, Min Xu, Mengjie Fang, Bingxi He, Hailin Li, Xiangming Fang*, Di Dong*, Jie Tian*, The potential of prostate gland radiomic features in identifying the Gleason score, Computers in Biology and Medicine, 2022, 144: 105318. Available online 11 February 2022. DOI: 10.1016/j.compbiomed.2022.105318.

 • 54.  Chao Wang#, Hailin Li#, Yeerfan Jiaerken, Peiyu Huang, Lifeng Sun, Fei Dong, Yajing Huang, Di Dong*, Jie Tian*, Minming Zhang*, Building CT radiomics-based models for preoperatively predicting malignant potential and mitotic count of gastrointestinal stromal tumors, Translational Oncology, 2019, 12(9), 1229–1236. Available online: 4 July 2019. DOI: 10.1016/j.tranon.2019.06.005.

 • 55.  Liwen Zhang#, Bojiang Chen#, Xia Liu#, Jiangdian Song, Mengjie Fang, Chaoen Hu, Di Dong*, Weimin Li*, Jie Tian*, Quantitative biomarkers for prediction of epidermal growth factor receptor mutation in non-small cell lung cancer, Translational Oncology, 2018, 11(1): 94-101. DOI: 10.1016/j.tranon.2017.10.012.

      利用影像组学预测非小细胞肺癌EGFR突变
 • 56.  Hongyu Zhou#, Di Dong#, Bojiang Chen#, Mengjie Fang, Yue Cheng, Yuncun Gan, Rui Zhang, Liwen Zhang, Yali Zang, Zhenyu Liu, Hairong Zheng*, Weimin Li*, Jie Tian*, Diagnosis of distant metastasis of lung cancer: based on clinical and radiomic features, Translational Oncology, 2018, 11(1): 31-36. DOI: 10.1016/j.tranon.2017.10.010.

      利用CT影像组学预测肺癌远端转移
 • 57.  Shasha Hu#, Yongbei Zhu#, Di Dong#, Bei Wang, Zuofu Zhou, Chi Wang, Jie Tian*, Yun Peng*, Chest radiographs using a context-fusion convolution neural network (CNN): Can it distinguish the etiology of community-acquired pneumonia (CAP) in children?, Journal of Digital Imaging, 2022: 1-12. Published: 18 May 2022. DOI: 10.1007/s10278-021-00543-1.

 • 58.  Siwen Wang#, Di Dong#, Wenjuan Zhang#, Hui Hu#, Hailin Li, Yongbei Zhu, Junlin Zhou*, Xiuhong Shan*, Jie Tian*. Specific Borrmann classification in advanced gastric cancer by an ensemble multilayer perceptron network: a multi-center research, Medical Physics, 2021, 48(9): 5017-5028. First published: 14 July 2021. DOI:10.1002/mp.15094.

 • 59.  Cong Li#, Yun Qin#, Weihan Zhang#, Hanyu Jiang#, Bin Song, Mustafa R. Bashir, Heng Xu, Ting Duan, Mengjie Fang, Lianzhen Zhong, Lingwei Meng, Di Dong*, Zhenhua Hu*, Jie Tian*, Jiankun Hu*, Deep learning-based AI model for signet-ring cell carcinoma diagnosis and chemotherapy response prediction in gastric cancer, Medical Physics, 2021, 49(3):1535-1546. First published: 14 January 2022. DOI: 10.1002/mp.

 • 60.  Xiangjun Wu#, Di Dong#, Lu Zhang#, Mengjie Fang, Yongbei Zhu, Bingxi He, Zhaoxiang Ye*, Minming Zhang*, Shuixing Zhang*, Jie Tian*, Exploring the predictive value of additional peritumoral regions based on deep learning and radiomics: a multicenter study, Medical Physics, 2021, 48(5): 2374-2385. Published: 13 February 2021. DOI: 10.1002/mp.14767.